VOOR PROFESSIONALS

Ondersteuning bieden gebeurt op verschillende manieren door diverse professionals. Iedere expertise levert een stukje van de oplossing. Samenwerking, op basis van doordachte methodes en de hulpvraag van de persoon, zorgt voor een passend eindresultaat. 

 

Samenwerking

De ambulante hulverlening draagt in veel trajecten bij aan het oplossen van de totale puzzel. Voor WMO/ Jeugd consulenten, psychologen, maatschappelijk werkers, thuisbegeleiders, coaches en andere professionals kan het een passend puzzelstuk zijn in de ondersteuning. Het is mogelijk om mee te gaan met gesprekken/ afspraken bij andere professionals. De afspraken of opdrachten die daar gegeven worden, kunnen vertaald worden naar praktische opdrachten die tijdens het traject in eigen omgeving uitgevoerd gaan worden. 

 

Vertalende adviezen 

Deze praktische vertaalslag zorgt voor meer resultaten en betere afstemming tussen de hulpverleners. Er wordt een juiste afstemming gemaakt op de hulpvraag en het traject dat (al) is ingezet. Niet het wiel opnieuw uitvinden of met een andere puzzel aan de slag gaan, maar aanvullen waar het nodig is. Persoonlijke ondersteuning passend bij andere hulpverleningstrajecten. Voor meer informatie over de inzet van CBK neem vrijblijvend contact op. 

 

Indicatie

Alle zorg en ondersteuning die geboden wordt dient te passen binnen de indicatie. Er worden geen onbetaalde of niet kostendekkende diensten buiten de indicatie geleverd maar kijken wel mee naar mogelijkheden hoe het wel kan, bijvoorbeeld door inzet vrijwilligers en eigen netwerk.