DEELTIJD- WEEKEND PLEEGZORG

Pleegzorg 

Soms is het voor een kind of jongere de beste oplossing om tijdelijk in een veilige stabiele omgeving te wonen. Omdat ouders op dat moment geen stabiele, veilige basis kunnen bieden waarin het kind of jongere kan opgroeien of omdat de opvoeding veel vraagt van ouders, door o.a. eigen problematieken en er behoefte is aan extra opvang mogelijkheden zoals; deeltijd/ weekend opvang. Om de zorg van hun kinderen op deze manier zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. 

Traumasensitief opvoeden

Pleegkinderen maken vaak nare en ingrijpende gebeurtenissen mee in hun leven, waardoor zij trauma’s kunnen oplopen. Hierdoor raakt hun stresssysteem in de war. En hebben vaak een andere opvoedingsaanpak nodig. Je werkt aan een veilige basis waarop zij zich verder kunnen ontwikkelen, stimuleren van relaties en ondersteund bij heftige emoties en gedrag. Door de ingrijpende gebeurtenissen is een veilige basis voor deze kinderen niet vanzelfsprekend. Veiligheid bieden begint bij dat je basishouding rustig, betrouwbaar en voorspelbaar is. Een veilige rustige omgeving, waar voldoende bewegingsruimte is, zorgen voor structuur en voorspelbaarheid. Benoem wat het kind kan verwachten en wat je gaat doen.

Samenwerken

Wij werken intensief samen met verschillende disciplines. Ieders met zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. Een goede afstemming en samenwerking is hierbij belangrijk voor het pleegkind(eren). Om samen te werken naar bijvoorbeeld omgang met ouders, terugplaatsing en herstel van het kind. Verwerking van wat het allemaal meegemaakt heeft. Samen ben je het netwerk voor het kind. Het kind staat altijd centraal.