COACHING

Balans in je leven

 

Life coaching

 

Lichaamsgerichtwerken 

 

Schema- coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra indicatie

CBK kan geen passende ondersteuning bieden als: er sprake is van ernstige psychiatrische actieve problematiek zoals: psychose en ernstige depressie. Er sprake is van ernstig drugs- en middelengebruik. Er een onacceptabel risico is voor de veiligheid van jezelf, je omgeving of de coach/ hulpverlener.